வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நல்ல தூக்கம்

அதிக புரதம் சாப்பிடுங்கள்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

மன அழுத்த அளவை குறைக்க

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

மதுவைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்