உங்கள் உடலில் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க குறிப்புகள்

Sep 16, 2022

Mona Pachake

பால்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

பப்பாளி இலை

மாதுளை

பூசணிக்காய்

வைட்டமின் பி-12

உங்கள் உடலில் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க குறிப்புகள்