உங்கள் கண்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவிக்குறிப்புகள்

Feb 22, 2023

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான, சீரான உணவை உண்ணுங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சன்கிளாஸ் அணியுங்கள்.

பயணம் செய்யும்  பொழுது கண்களை பாதுகாக்கவும்

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்.

உங்கள் குடும்ப மருத்துவ வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.