உங்கள் கணையத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

மதுவை அதிகமாக பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்

புகைபிடித்தல் மற்றும் பிற புகையிலை பொருட்களை கைவிடவும்

ஆரோக்கியமான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுங்கள்

பர்கர், பொரியல் போன்ற நொறுக்குத் தீனிகளைத் தவிர்க்கவும்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிட