மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க உதவிக்குறிப்புகள்

Oct 29, 2022

Mona Pachake

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

சிகரெட் புகைப்பதை நிறுத்துங்கள்.

காஃபின் உட்கொள்ளலை குறைக்க

உங்கள் தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.

சுவாசப் பயிற்சிகளைப் செய்யுங்கள்