50க்கு மேல் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை நிர்வகிப்பதற்கான குறிப்புகள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

பச்சை காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்

உங்கள் உணவில் பழங்களை தவறாமல் சேர்க்கவும்

வழக்கமான உடற்பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது

நீங்கள் போதுமான புரதத்தை சாப்பிட வேண்டும்

கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின்களும் முக்கியம்

50க்கு மேல் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை நிர்வகிப்பதற்கான குறிப்புகள்