செரிமான பிரச்சனைகளை சமாளிக்க குறிப்புகள்

கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை குறைக்கவும்.

ஃபிஸி பானங்களைத் தவிர்க்கவும்.

மெதுவாக சாப்பிட்டு குடிக்கவும்.

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்.

உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

வாயுவை உண்டாக்கும் உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

வாயுவை உண்டாக்கும் இனிப்புகளைத் தவிர்க்கவும்.