உடற்பயிற்சியின் போது ஏற்படும் காயங்களைத் தடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

சரியான பயிற்சிக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்

உங்கள் திறமைகளை அதிகமாக மதிப்பிடாதீர்கள்

சரியான நுட்பத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

சரியாக உடை அணியுங்கள்

உங்கள் உடலை அதிகம் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்