கொசு கடிக்காமல் இருக்க டிப்ஸ்

Sep 10, 2022

Mona Pachake

உங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரை சுத்தம் செய்யுங்கள்

உங்கள் வீட்டிற்குள் கொசுக்களுக்கு வழி விடாதீர்கள்

கொசு விரட்டி பயன்படுத்தவும்.

வெளிர் நிற ஆடைகளை அணியுங்கள்

அந்தி மற்றும் விடியற்காலையில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள்

இயற்கை விரட்டியை முயற்சிக்கவும்.