கால்களை தொற்றுநோயிலிருந்து தடுக்கவும்

தினமும் உங்கள் கால்களை சுத்தம் செய்து, சுத்தமான, உலர்ந்த சாக்ஸ் அணியுங்கள்.

தினமும் உங்கள் கால்களை வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவவும்.

உங்கள் கால்களை தவறாமல் பரிசோதிக்கவும்.

நகங்களை கவனமாகவும் முறையாகவும் வெட்டுங்கள்.

எப்போதும் நன்கு பொருத்தப்பட்ட காலணிகளை அணியுங்கள்.

உங்கள் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள்.