மது அருந்துவதை குறைப்பதற்கான குறிப்புகள்

Oct 10, 2022

Mona Pachake

நீங்கள் எவ்வளவு குடிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதற்கு வரம்பை அமைக்கவும்.

பட்ஜெட்டை அமைக்கவும்.

உங்கள் முடிவைப் பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

உங்களுக்காக ஒரு சிறிய பானம் தயாரிக்கவும்

குறைந்த வலிமை கொண்ட பானம் குடிக்கவும்

எப்போதும் நீரேற்றமாக இருங்கள்

ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்