கீல்வாதத்தை குறைக்க வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

சீரான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவில் வைட்டமின் சி அதிகமாக சேர்க்கவும்

உங்கள் எடையைக் கண்காணியுங்கள்

மது மற்றும் புகைப்பிடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்

நீங்கள் விரும்புவதைச் செய்வதன் மூலம் உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கவும்

மருந்துகளை மட்டும் நம்ப வேண்டாம்