வயிறு உப்பசத்தை குறைக்க டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

படிப்படியாக நார்ச்சத்தை அதிகரிக்கவும்.

சோடாக்களை தண்ணீருடன் மாற்றவும்.

சூயிங் கம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.

ஒவ்வொரு நாளும் அதிக சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

சீரான இடைவெளியில் சாப்பிடுங்கள்.

புரோபயாடிக்குகளின் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்.

உப்பை குறைக்கவும். .

மேலும் அறிய