பதின்ம வயதினரின் முழங்கால் வலியைத் தடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

நல்ல பொருத்தத்துடன் வேகமான காலணிகளை அணியுங்கள்.

குறைந்த தாக்க உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

நீந்தலாம் அல்லது நடக்கலாம் ஆனால் ஓடாதீர்கள்

உங்கள் செயல்பாட்டை குறைக்க வேண்டாம்.

உங்கள் உடற்பயிற்சியின் தீவிரத்தை திடீரென்று மாற்ற வேண்டாம்.

உங்கள் எடையை பராமரிக்கவும்.