இரவில் குறட்டையை குறைக்க டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

நீங்கள் அதிக எடையுடன் இருந்தால், எடை குறைக்கவும்.

உங்கள் படுக்கையின் தலையை உயர்த்தவும்.

மது மற்றும் மயக்க மருந்துகளை தவிர்க்கவும்.

புகைபிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

போதுமான அளவு உறங்குங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

ஜங்க் உணவுகளை தவிர்க்கவும்