வயிற்று உப்புசத்தை குறைக்க டிப்ஸ்

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்

சிறிய உணவை உட்கொள்ளுங்கள்

அறை வெப்பநிலையில் பானங்கள் குடிக்கவும்.

தவறாமல் மருத்துவரை சந்திக்கவும்

பகலில் உடல் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்கவும்.

சாப்பிட்ட பிறகு நேராக உட்காரவும்.

சாப்பிட்ட பிறகு நடக்கவும்