மது அருந்துவதை குறைப்பதற்கான குறிப்புகள்

நீங்கள் குடிக்கத் தொடங்கும் போது ஒரு வரம்பை அமைக்கவும்

குடிப்பதற்கு ஒரு பட்ஜெட்டை அமைக்கவும்

ஒரு நேரத்தில் ஒரு படி செய்யுங்கள்

சிறிய முடிவுகளை எடுங்கள்

குறைந்த வலிமை கொண்ட பானம் குடிக்கவும்.

எப்போதும் நீரேற்றமாக இருங்கள்