நொறுக்குத் தீனிகளை உட்கொள்வதைக் குறைப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Nov 02, 2022

Mona Pachake

உங்கள் சிற்றுண்டிகளைத் திட்டமிடுங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

அதிக புரதம் சாப்பிடுங்கள்

ஆரோக்கியமான தின்பண்டங்களைச் செய்யுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

குறைவான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவை வாங்கவும்.

நொறுக்குத் தீனிகளை உட்கொள்வதைக் குறைப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்