முதுகு வலியைக் குறைப்பதற்கான குறிப்புகள்

Feb 11, 2023

Mona Pachake

நன்றாக தூங்கவும்

நல்ல நிலையில் தூங்குங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

உங்கள் உடல் பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்

வலி நீண்ட காலம் நீடித்தால் உடனடியாக மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்

உங்கள் முக்கிய தசைகளை வலுப்படுத்துங்கள்