அடைபட்ட மூக்கில் இருந்து விடுபட டிப்ஸ்

Oct 31, 2022

Mona Pachake

வெந்நீர் குடிக்கவும்

வெந்நீரில் குளிக்கவும்

எப்போதும் நீரேற்றமாக இருங்கள்

உப்பு தெளிப்பைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் சைனஸின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும்

மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்