இந்த பண்டிகை காலங்களில் ஆரோக்கியமாக இருக்க குறிப்புகள்

உங்கள் உணவில் வழக்கத்தை விட அதிக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சேர்க்கவும்

தினமும் சில உடற்பயிற்சிகளுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்

இயல்பை விட அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்கவும்

வெளியே செல்வதற்கு முன் சிறிது சாப்பிட முயற்சி செய்யுங்கள்

உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கண்காணிக்கவும்

 இரவில் தாமதமாக சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்