கோடையில் ஆரோக்கியமாக இருக்க குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமாகவும் லேசாகவும் சாப்பிடுங்கள்.

உங்கள் கண்களை நன்றாக பாதுகாக்கவும்.

ஆல்கஹால் மற்றும் காஃபின் தவிர்க்கவும்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள்.

வெளி உணவுகளை தவிர்க்கவும்.