மழைக்காலத்தில் ஆரோக்கியமாக இருக்க டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

தூய நீரைக் குடிக்கவும்.

தெரு உணவுகளை தவிர்க்கவும்.

முன் வெட்டப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.

அழுக்கு நீரில் நடக்க வேண்டாம்.

நன்றாக குளிக்கவும்.

ஈரமான சுவர்களைத் தவிர்க்கவும்.

வைட்டமின் சி உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கவும்