ஜிம்மிற்கு செல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க டிப்ஸ்

நடைபயிற்சி.

படிக்கட்டுகளில் செல்லுங்கள்.

உடல் எடை பயிற்சிகள்.

வீட்டில் குத்துச்சண்டை.

நடனம்.

யோகா.