சர்க்கரை பசியை நிறுத்த டிப்ஸ்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

அதிக புரதத்தை சாப்பிடுங்கள்

போதுமான தூக்கம்

காரமான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள்

ஆரோக்கியமான மாற்றுகளைக் கண்டறியவும்