உங்கள் கண்களை தொற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாக்க உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் கைகளை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

உங்கள் கண்களை அதிகமாக தொடுவதை தவிர்க்கவும்.

உங்கள் துண்டுகளைப் பகிர வேண்டாம்.

உங்கள் அழகுசாதனப் பொருட்களைப் பகிர வேண்டாம்.

தூங்கும் முன் கண் மேக்கப்பை அகற்றவும்.

உங்கள் கண்ணாடி மற்றும் சன்கிளாஸ்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

சிறந்த காண்டாக்ட் லென்ஸ் சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவும்.