கேவிட்டீஸ் ?? இனி நோ டென்ஷன்

இரண்டு நிமிடங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை பல் துலக்குங்கள்

நீங்கள் எழுந்தவுடன் துலக்குவது மிகவும் முக்கியம்

நீண்ட நேரம் கடுமையாக துலக்க வேண்டாம்

மென்மையான முறையில் முட்டை ஓட்டை மெருகூட்டுவது போல் பல் துலக்குங்கள்

எந்த வகையான சோடாவிலிருந்து விலகி இருங்கள்

உங்கள் பற்களை சுத்தம் செய்ய உப்பு பயன்படுத்தவும்

கேவிட்டீஸ் ?? இனி நோ டென்ஷன்