பல் உணர்திறன் சிகிச்சைக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

உணர்திறன் வாய்ந்த பற்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பற்பசையைப் பயன்படுத்தவும்.

மென்மையான டூத் பிரஷ்களை மட்டும் பயன்படுத்தவும்.

இரவில் மவுத்கார்டு பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் ஈறுகளை பல் மருத்துவரால் பரிசோதிக்கவும்.

உப்பு நீர் மவுத்வாஷ் செய்யுங்கள்.

ஆயில் புல்லிங்: தேங்காய் எண்ணெயுடன் ஸ்விஷிங்.

கிராம்பு மூலம் வலியைக் குறைக்கவும்.