குளிர்காலத்தில் நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கேப்சிகம்

மஞ்சள்

இஞ்சி

பார்லி

பூண்டு

அக்ரூட் பருப்புகள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்