கோடையில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு வகைகள்

Author - Mona Pachake

காபி

ஊறுகாய்

உலர் பழங்கள்

மில்க் ஷேக்குகள்

காரமான உணவு

வறுக்கப்பட்ட இறைச்சி

வறுத்த உணவு

மேலும் அறிய