அமிலத்தன்மையை குறைக்க குறிப்புகள்

நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது மற்றும் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவது போன்ற சிறிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைச் செய்தால் அமிலத்தன்மையைத் தடுக்கலாம்

அமிலத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் சில ஆரோக்கியமற்ற பழக்கவழக்கங்கள் இங்கே உள்ளன

நீண்ட நேரம் பசியுடன் இருப்பது

சாப்பிட்ட உடனேயே படுப்பது

சிட்ரஸ் பழங்களை வயிற்றில் சாப்பிடுவது

அதிகமாக உண்பது