பிளாடிஸின் அறியப்படாத நன்மைகள்

Apr 04, 2023

Mona Pachake

இது தோரணையை மேம்படுத்துகிறது

முதுகு வலி குறைகிறது

காயங்களை தடுக்கிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

மாதவிடாய் வலியை குறைக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது