இந்த ஆயுர்வேத வைத்தியம் மூலம் தொப்பையை குறைக்கலாம்

வெந்தயம்

குகுல்.

விஜயசார்.

திரிபலா.

புனர்ணவ.

இலவங்கப்பட்டை