காப்பர் பாட்டில்களின் பல்வேறு நன்மைகள்

Jan 09, 2023

Mona Pachake

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை சமன் செய்கிறது

தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது

இரத்த சோகையைத் தடுக்கிறது

மூட்டுவலியைக் குணப்படுத்துகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

கார்டியோவாஸ்குலர் அமைப்புக்கு உதவுகிறது