உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

பூசணி

வெங்காயம்

வெள்ளரிக்காய்

பாகற்காய்

செலரி

தக்காளி

அஸ்பாரகஸ்

மேலும் அறிய