நீரிழப்பைக் குணப்படுத்தும் காய்கறிகள்

வெள்ளரிகள்.

செலரி.

சுரைக்காய்.

தர்பூசணி.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்.

காலிஃபிளவர்.