கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கத்திரிக்காய்.

ஓக்ரா

ஆப்பிள்கள்.

அவகேடோ.

மீன்.

ஓட்ஸ்

பார்லி.