கோடை காலத்தில் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

வெள்ளரிக்காய்

பச்சை காய்கறிகள்

கீரை

லெட்டூஸ்

முள்ளங்கி

பீட்ரூட்

உருளைக்கிழங்கு

மேலும் அறிய