நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

பச்சை இலை காய்கறிகள்

அஸ்பாரகஸ்

கேரட்

ப்ரோக்கோலி

முள்ளங்கி

பட்டாணி

கூனைப்பூக்கள்