சிறந்த இதய ஆரோக்கியத்திற்கு சாப்பிட வேண்டிய காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

தக்காளி

முட்டைக்கோஸ்

ஓக்ரா

எடமாம்

கேரட்

கீரை

சோடியம் குறைவாக உள்ள காய்கறிகள்

மேலும் அறிய