இன்சுலின் ஸ்பைக்கைக் கட்டுப்படுத்தும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கேரட்.

மொச்சைகள்.

ப்ரோக்கோலி.

அஸ்பாரகஸ்.

காலிஃபிளவர்.

வெள்ளரிக்காய்.

முட்டைக்கோஸ்.

மேலும் அறிய