கோடை காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய காய்கறிகள்

வெள்ளரிக்காய்

தக்காளி

சுரைக்காய்

கத்தரி

பாகற்காய்

குடைமிளகாய்

பச்சை இலை காய்கறிகள்