தசை வளர்ச்சிக்கான சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பன்னீர்

தயிர்

கொட்டைகள்

இலை கீரைகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

குயினோவா

பால்

மேலும் அறிய