தொப்பையை குறைக்க மிக எளிய குறிப்புகள்

ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் உணவை திட்டமிடுங்கள்

உடல் செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது

அதிக எடையை தூக்குங்கள்

உணவு லேபிள்களை கவனமாக படிக்கவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதை நிறுத்துங்கள்

உங்கள் உடைகள் பொருந்தும் விதத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்

ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தும் நண்பர்களுடன் பழகவும்.