வைட்டமின் பி 12 நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

மத்தி மீன்கள்

பால் பொருட்கள்

சூரை மீன்

சால்மன் மீன்

முட்டைகள்

சிப்பிகள்

குறைந்த கொழுப்புடைய பால்