அதிக கொலஸ்ட்ரால் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

சோர்வு

மூச்சு திணறல்

நெஞ்சு வலி

உயர் இரத்த அழுத்தம்

தெளிவற்ற பேச்சு

ஆஞ்சினா

தலைவலி

மேலும் அறிய