முதுகுவலியைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிகள்

உங்கள் உடற்பயிற்சியை தினமும் செய்யுங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

சரியான நிலையில் தூங்குங்கள்

சரியான தோரணையை பராமரிக்கவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்