இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உணவில் சோடியத்தை குறைக்கவும்.

நீங்கள் குடிக்கும் மதுவின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.

புகைப்பதை நிறுத்து.

காஃபின் உட்கொள்வதை குறைக்கவும்.

உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்.