உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்

Author - Mona Pachake

தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உணவில் உப்பை (சோடியம்) குறைக்கவும்.

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்.

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்

நன்றாக தூங்குங்கள்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்.