உடற்பயிற்சி இல்லாமல் எடை இழக்க வழிகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் சமையல் திறன்களை அதிகரிக்கவும்.

அதிக புரதம் சாப்பிடுங்கள்.

அதிக நார்ச்சத்து சாப்பிடுங்கள்.

ஒரு புரோபயாடிக் முயற்சிக்கவும்.

அதிகமாக தூங்குங்கள்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்.

அதிக வைட்டமின் டி கிடைக்கும்